Licence/Licencja
I share these files under non-commercial licence. /Udostępniam pliki tylko do wykorzystania niekomercyjnego.

SPIS ELEMENTÓW

Arduino NANO, NRF24L01, 2 szt. PCF8574AP, L293D, 6 szt. LEDów, stabilizator AMS1117 3.3V oraz 5V, 6 szt. rezystor ~200R, 6 szt. rezystor do LEDów (oznaczenie na PCB to RL ), 6 szt. rezystor ~10K, 6 szt. ITR20001 , 2 szt. kondensator ceramiczny 100 pF, kondensator elektrolityczny 1000 uF oraz  47uF, trochę goldpinów męskich oraz goldpiny precyzyjnych żeńskie, piny żeńskie zwykłe jako koszyk dla arduino i NRF,  2 szt. silnik TT.

POŁĄCZENIA

NRF24L01/Arduino

GND/GND, VCC/3.3V (stabilizator), CE/D09, CSN/D10, SCK/D13, MOSI/D11, MISO/D12

L293D (nóżka)/Arduino

PWM 1 (1)/D06, INPUT 1 (2)/D02, OUTPUT 1 (3)/silnik M1, GND  (4-5)/GND, OUTPUT 2 (6)/silnik M1, INPUT 2 (7)/D04, VS (8)/VIN, PWM 2 (9)/D05, INPUT 3 (10)/D08, OUTPUT 3 (11)/ silnik M2,  GND  (12-13)/GND, OUTPUT 3 (14)/ silnik M2, INPUT 4 (15)/D07, VSS (16)/5V (stabilizator)

01-PCF8574AP (nóżka) – adres 0x38

P0(4)/E10, P1(5)/LED1, P2(6)/LED2, P3(7)/LED3, VSS (8)/GND, P4(9)/LED4, P5(10)/LED5, P6(11)/LED6, P7(12)/E17, SCL(14)/A5 (arduino),  SDA (15)/A4 (arduino) , VDD(16)/5V (stabilizator)

02-PCF8574AP (nóżka) – adres 0x39

P0-P7/E20-E27

czujniki optyczne ITR20001

S1/A0, S2/A1, S3/A2, S4/A3, S5/A6, S6/A7

REZYSTORY NA PCB

RL1-RL6 – w zależności jakie użyliśmy LEDy to takie do nich dopasowujemy rezystory. RL czyli Rezystor LED.

R1, R3, R5, R7, R9, R11 – 200R

R2, R4, R6, R8, R10 , R12 – 10K

Schemat PCB nadajnika RC (elektronika pilota)