W dniu dzisiejszym mam dla Was luźny film pogadanko-wy na temat zakazu lotów w miastach powyżej 25 tys. mieszkańców.

Linki z filmu:

http://ironsky.pl/nowy-formularz-ulc-%E2%80%93-wniosek-o-zgod%C4%99-na-loty-w-r

http://www.swiatdronow.pl/loty-dronem-nad-miastem

http://ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/atm-ans-zarzadzanie-ruchem-lotniczym-sluzby-zeglugi-powietrznej/3827-zgody-na-loty-w-strefach-r